Sociaal Wijkteams gaan op in Buurts

De Sociaal Wijkteams vallen per 1 januari 2023 niet meer onder de gemeente Haarlem, maar onder Buurts. Buurts is een coöperatie van de organisaties DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Leger des Heils en Zorgbalans. Deze 6 oprichtende organisaties en ruim 60 onderaannemers – gaan samen ‘Gewoon in de Wijk’ voor de gemeente Haarlem organiseren en uitvoeren. We doen samen wat voor een gezonde toekomst van Haarlem nodig is.

Met elkaar maken we van Haarlem een gezonde en fijne stad om in te wonen en te werken. Met preventie, eigen initiatieven, bereikbare zorg en ondersteuning in elke wijk. Samen maken we mens, buurt en stad sterker.

Heb je ondersteuning nodig?

Soms loopt het leven niet zoals je wilt. Geldzorgen, werkloosheid, een onrustige thuissituatie, problemen met vervoer, eenzaamheid, gezondheidsklachten of andere zorgen. We hebben er allemaal weleens mee te maken. Jong en oud. En dan kan het prettig zijn wanneer er iemand in de buurt is die naar je luistert. Het Wijkteam ondersteunt je in situaties waarin je er zelf niet meer uit komt. Onze professionals luisteren, geven advies en helpen je verder. De teams bestaan uit deskundigen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, geld en werk.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel of mail gerust met het wijkteam bij jou de buurt.

Oor voor jou

Wil je informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heb je behoefte aan iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam kan helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige werkloosheid.

Het Wijkteam denkt mee met vragen over wonen, als je je eenzaam voelt, of te vaak verveelt, als je huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met familie of buren. Je krijgt een steuntje in de rug.

Lees de klantverhalen

Vind een Wijkteam in de buurt

Wij zijn altijd in de buurt! Het Wijkteam heeft negen locaties in Haarlem. Je bent hier van harte welkom tijdens inloopspreekuren en op afspraak.

Voer je postcode in en vind het Wijkteam in jouw buurt. Of ga direct naar jouw wijkteam.

Wat doen wij?

Het Wijkteam ondersteunt je bij vragen en problemen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, geldzaken en werk. We helpen bij het invullen van formulieren en aanvragen, wijzen je de weg naar de juiste instanties en geven advies over financiën en andere belangrijke zaken. Samen met jou kijken we wat er nodig is en wie je daarbij kan helpen. Ook wanneer je je zorgen maakt over een buurtgenoot kan je contact opnemen met het Wijkteam in de buurt. 

Meer informatie over de mogelijkheden vind je op de pagina’s ontmoeten, vervoer, zorg, werk, geldzaken, opvoeden en wonen.