Opvoeden

“Soms is een steuntje in de rug voldoende.”

Een kind grootbrengen brengt uitdagingen met zich mee. Een slechtslapende baby, driftige peuter of opstandige puber kan zorgen voor onrust in het gezin. Soms helpt het om met iemand te praten om advies of hulp te vragen. Neem daarvoor contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen kinderen, jongeren, ouders en opvoeders terecht voor advies en ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wat kan je zelf doen?

Loopt het thuis niet lekker omdat je kind vaak boos is, niet goed luistert of slecht slaapt? Of spelen er andere problemen die invloed hebben op het gezinsleven zoals een scheiding, geldzorgen of gezondheidsklachten? Je kunt dan advies of hulp vragen in je omgeving. Vrienden en familie kennen jouw gezin goed en kunnen je misschien helpen vanuit hun eigen ervaringen. Je kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ben je op zoek naar leuke activiteiten in de buurt voor kinderen of jongeren? Bekijk de links hiernaast.

Wat doet het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kan je terecht met al je vragen over opvoeden, opgroeien en ouderschap. Heb je naast vragen over opvoeden, ook andere vragen of problemen die betrekking hebben op je thuissituatie? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam in je buurt.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor alle opvoedkundige (hulp)vragen kan je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook jongeren zijn hier welkom met hun vragen over opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft advies en biedt ondersteuning of hulp wanneer dat nodig is. Ook worden er regelmatig cursussen georganiseerd voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders. Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt samen met scholen, jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Zit je kind op school? Ook daar staan de coaches van Centrum voor Jeugd en Gezin voor je klaar. Ze zijn betrokken bij alle basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Vraag de leerkracht bij wie je terechtkunt. Meer informatie: www.cjgkennemerland.nl.

Speciale regelingen voor laag inkomen

Voor gezinnen met een laag inkomen biedt de gemeente diverse regelingen om tegemoet te komen in de schoolkosten of het lesgeld van een sportclub of muziekschool. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort.