Zorg

“Wanneer je behoefte hebt aan zorg, is er altijd wel iemand om je te helpen.”

Soms is er een moment in het leven waarop je extra zorg of ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld in het geval van ziekte, stress, psychische problemen, spanningen binnen je relatie of om je leven weer op de rit te krijgen. Gelukkig zijn er veel organisaties die jou kunnen helpen. En misschien is er wel iemand in de buurt die een helpende hand kan bieden. Zo nodig wijst het Sociaal Wijkteam jou de weg naar de juiste instanties.

Wat kan je zelf doen?

Om allerlei redenen kan het zijn dat je (tijdelijk) behoefte hebt aan ondersteuning of zorg. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor of een helpende hand bij huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging. Ga eerst eens na of er iemand in de buurt is die jou kan helpen. Spreek uit waar je behoefte aan hebt, zodat jullie samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Je kunt ook terecht bij verschillende vrijwillige en professionele organisaties, daarover vind je op deze pagina meer informatie.

Wat doet het Sociaal wijkteam?

Heb je behoefte aan ondersteuning, begeleiding of zorg voor jezelf of je partner? Maar vind je het moeilijk om de juiste hulp te vinden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam in de buurt. Wij bieden een luisterend oor en kijken met je mee naar een oplossing. Ook bij de aanvraag van Wmo-ondersteuning of Wmo-begeleiding kunnen wij je ondersteunen.

Zorg bij lichamelijke problemen

Wanneer je door een ziekte of lichamelijke beperking hulp nodig hebt bij je dagelijkse verzorging, kan je contact opnemen met je huisarts of een zorgorganisatie in de buurt. Zij zorgen voor hulp aan huis bij de persoonlijke en/of medische verzorging van jou of je partner. De kosten voor deze thuiszorg worden meestal vergoed uit de basisverzekering. Lukt het niet om de juiste zorg aan huis te regelen? Neem contact op met het Sociaal Wijkteam voor advies.

Behoefte aan hulp in huis?

Kan je door psychische of lichamelijke problemen wel wat hulp in huis gebruiken? Zoals bij het wassen, stofzuigen of boodschappen doen? Via BUUV Haarlem , Plusdienst andere vrijwilligersorganisaties kan je hulp vragen aan buurtgenoten voor kleine klusjes in huis. Kan je niet de juiste hulp vinden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam of de Wmo-afdeling van de gemeente Haarlem of de Wmo-afdeling van de gemeente Zandvoort.

Leven met een beperking

Leven met een chronische ziekte of beperking brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zoals het vinden van de juiste zorg en begeleiding om te kunnen (blijven) werken en zelfstandig te kunnen blijven wonen. MEE & De Wering kan je hierbij ondersteunen. Ook het ontmoeten van mensen en het zoeken naar een passende vrijetijdsbesteding kan een uitdaging zijn. Haarlem Ontmoet, Sport Support en Team Sportservice Zandvoort organiseren allerlei activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Dus ook wanneer je een beperking hebt. Je kunt je hiervoor zelf aanmelden. Lukt het niet of vind je het lastig om de eerste stap te zetten? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam.

Mantelzorgers

Als mantelzorger neem je de zorg op je van iemand die langdurig ziek is, een beperking heeft of psychische problemen ervaart. Het zorgen voor een partner, familielid of vriend is vaak intensief en vraagt veel van je tijd en energie. Het kan daarom fijn zijn om hier met anderen over te praten. Je kunt hiervoor zelf contact opnemen met Tandem Mantelzorg. Of kijk op de website van de gemeente Haarlem of gemeente Zandvoort voor meer informatie. Voor een luisterend oor kan je ook altijd contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in de buurt.

Psychische problemen

Geldzorgen, verlies van een dierbare, werkloosheid en gezondheidsproblemen kunnen stress en andere psychische klachten veroorzaken. Het kan ook omgekeerd zijn, dat je door psychische klachten problemen krijgt op andere gebieden. Dan kun je behoefte hebben aan iemand die je weer op weg helpt om je problemen en klachten aan te pakken, om weer activiteiten op te pakken, of simpelweg een luisterend oor. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huisarts of kijk in de rechterkolom voor links. Lukt het niet om de juiste hulp te vinden? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam in de buurt.

Relationele problemen

Soms krijg je te maken met problemen in je relatie(s), bijvoorbeeld doordat je door een druk leven uit elkaar groeit, of omdat er problemen zijn met geld, verlies van werk of door ziekte. Misschien denk je aan scheiden. Soms heb je dan behoefte aan een luisterend oor of iemand die je weer op weg helpt. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huisarts of een sociaal werker bij DOCK Haarlem, of het Sociaal Wijkteam.

Dementie

Maak je je zorgen over vergeetachtigheid of dementie? Neem dan contact op met de huisarts of het Sociaal Wijkteam. Je kunt ook contact opnemen met Wijkgerichte Zorg, en meer informatie vinden op: Alzheimer NL Kennemerland en Regie op Dementie. In Haarlem kun je meedoen met activiteiten van het Odensehuis Haarlem, in Zandvoort kun je terecht bij Pluspunt/hulp-bij-dementie.

Huiselijk geweld

Het kan zijn dat spanningen of ruzies met je partner, kinderen of ouders steeds erger worden, en er geweld bij komt. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familie kring wordt gepleegd. Het kan gaan om fysiek geweld, maar ook om psychisch of seksueel geweld, of financieel misbruik. Geweld houdt bijna nooit vanzelf op. Daarom is het belangrijk om hulp te zoeken. Wat er ook aan de hand is en wie daarin welke rol heeft; je kunt je verhaal altijd bij het Sociaal Wijkteam kwijt. Je kunt ook (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis.