Over het Wijkteam

Het Wijkteam is er voor iedereen in Haarlem. Wij geven advies, informatie en ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van wonen, werk, geld, ontmoeten, zorg, opvoeden en vervoer. Doordat we werken vanuit de wijken kennen we de wijken goed en staan we dicht bij de buurtbewoners. Wanneer je een vraag of probleem hebt, kan je contact opnemen met Wijkteam in de buurt. We bieden een luisterend oor en gaan samen met jou, en waar mogelijk met mensen uit jouw omgeving, op zoek naar een antwoord of oplossing. Ook wanneer je je zorgen maakt over een buurtgenoot kan je contact opnemen met het Wijkteam in de buurt.

Hoe werken we?

In elk Wijkteam werken professionals vanuit verschillende organisaties. Alle teamleden kunnen je ondersteunen bij jouw vraag om informatie, advies of ondersteuning. Als het nodig is, word je in contact gebracht met een specifieke professional.
Wij geloven dat ieder mens grip wil hebben en houden op zijn eigen leven, ook als het even tegenzit. En daarom gaan we samen met jou en de mensen uit jouw directe omgeving op zoek naar een duurzame oplossing waarbij je de regie in eigen hand houdt. We kijken daarbij altijd naar de situatie als geheel: wat speelt er, wie zijn erbij betrokken en wie kan meehelpen in het vinden van een oplossing of het verbeteren van de situatie. Om iedereen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, kijken we wat je zelf kan doen en wat er in je eigen netwerk mogelijk is en maken we gebruik van de voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn en werken nauw samen met andere organisaties.

We gaan ook af op zorgsignalen over inwoners die we binnen krijgen van organisaties. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de gemeente en woningcorporaties in het voorkomen van moeilijk oplosbare schulden. In deze aanpak benaderen we op een actieve manier inwoners die betalingsachterstanden in de huur hebben. We bieden dan ondersteuning aan om samen te kijken wat er nodig is om uit eventuele geldzorgen te komen.

Tot slot ondersteunen we buurtinitiatieven en stimuleren we contact tussen bewoners om zo voor iedereen een prettige woonomgeving te creëren. Heb jij een goed idee voor de buurt? Bespreek dit dan met het Wijkteam.

Hoe kan je ons bereiken?

Het Wijkteam is dichterbij dan je denkt. In elke wijk in Haarlem is een Wijkteam. Je kunt contact opnemen met het wijkteam in jouw buurt door te bellen, mailen of langs te komen tijdens het inloopspreekuur. De contactgegevens en inloopspreekuren van het Wijkteam in jouw buurt vind je door op onderstaande knop te klikken.

Vind het Sociaal Wijkteam in jouw buurt

Samenwerking met organisaties

We werken samen met een groot aantal partners en organisaties in de buurt en de stad, zoals woningcorporaties, sportscholen, speeltuinen, huisartsen fysiotherapeuten, zorgorganisaties, zelforganisaties, ondernemers, kerken en moskeeën, scholen en meer.

Privacy

Het Wijkteam wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij jou en je situatie goed kennen. Om de juiste ondersteuning te bieden, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met je gegevens om en houden wij ons aan de wettelijk regels. Meer info over privacy

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wil je je bij je vraag of probleem laten ondersteunen door een onafhankelijk persoon? Dat is mogelijk. Je kunt je laten bijstaan door iemand uit je eigen omgeving, maar er zijn ook verschillende organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Het Wijkteam kan je daarbij adviseren. Cliëntondersteuning is gratis. Lees hier meer

De verwijsindex

Het komt vaak voor dat meerdere professionals betrokken zijn bij hetzelfde kind, jongere of gezin, maar dit niet van elkaar weten. Daarom hebben diverse organisaties zich aangesloten bij de verwijsindex. De verwijsindex is een contactsysteem dat ervoor zorgt dat hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Lees hier meer

Meldcode huiselijk geweld

Er is sprake van huiselijk geweld wanneer er in huiselijke kring lichamelijk, seksueel, psychisch en/of financieel geweld wordt gebruikt. Vaak blijft dit geweld verscholen achter de voordeur. De slachtoffers vinden het moeilijk om erover te praten uit schaamte, angst of om een andere reden. Maar praten is het begin van een oplossing, voor zowel daders als slachtoffers. Bij het Wijkteam werken professionals die altijd openstaan voor een vertrouwelijk gesprek, zonder te oordelen of veroordelen. Zij helpen om op een veilige manier het geweld te laten stoppen. Als medewerkers van het Wijkteam signalen krijgen van huiselijk geweld, handelen zij volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld. Meer weten over de meldcode huiselijk geweld? Klik op deze link.

Algemene vragen

Als buurtbewoner kan je met vragen en ideeën terecht bij het Wijkteam in jouw buurt. Heb je een algemene vraag voor het Wijkteam? Mail dan naar: info@buurts.nl