Over het Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen in Haarlem en Zandvoort. Wij geven advies, informatie en ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van wonen, werk, geld, ontmoeten, zorg, opvoeden en vervoer. Doordat we werken vanuit de wijken kennen we de wijken goed en staan we dicht bij de buurtbewoners. Wanneer je een vraag of probleem hebt, kan je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in de buurt. We bieden een luisterend oor en gaan samen met jou, en waar mogelijk met mensen uit jouw omgeving, op zoek naar een antwoord of oplossing. Ook wanneer je je zorgen maakt over een buurtgenoot kan je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in de buurt.

Hoe werken we?

In elk Sociaal Wijkteam werken professionals vanuit verschillende organisaties. Alle teamleden kunnen je ondersteunen bij jouw vraag om informatie, advies of ondersteuning. Als het nodig is, word je in contact gebracht met een specifieke professional.
Wij geloven dat ieder mens grip wil hebben en houden op zijn eigen leven, ook als het even tegenzit. En daarom gaan we samen met jou en de mensen uit jouw directe omgeving op zoek naar een duurzame oplossing waarbij je de regie in eigen hand houdt. We kijken daarbij altijd naar de situatie als geheel: wat speelt er, wie zijn erbij betrokken en wie kan meehelpen in het vinden van een oplossing of het verbeteren van de situatie. Om iedereen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, kijken we wat je zelf kan doen en wat er in je eigen netwerk mogelijk is en maken we gebruik van de voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn en werken nauw samen met andere organisaties.

We gaan ook af op zorgsignalen over inwoners die we binnen krijgen van organisaties. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de gemeente en woningcorporaties in het voorkomen van moeilijk oplosbare schulden. In deze aanpak benaderen we op een actieve manier inwoners die betalingsachterstanden in de huur hebben. We bieden dan ondersteuning aan om samen te kijken wat er nodig is om uit eventuele geldzorgen te komen.

Tot slot ondersteunen we buurtinitiatieven en stimuleren we contact tussen bewoners om zo voor iedereen een prettige woonomgeving te creëren. Heb jij een goed idee voor de buurt? Bespreek dit dan met het Sociaal Wijkteam.

Hoe kan je ons bereiken?

Het Sociaal Wijkteam is dichterbij dan je denkt. In elke wijk in Haarlem en Zandvoort is een Sociaal Wijkteam. Je kunt contact opnemen met het wijkteam in jouw buurt door te bellen, mailen of langs te komen tijdens het inloopspreekuur. De contactgegevens en inloopspreekuren van het Sociaal Wijkteam in jouw buurt vind je door op onderstaande knop te klikken.

Vind het Sociaal Wijkteam in jouw buurt
LET OP: tijdens corona zijn de wijkteams gewoon bereikbaar. Je kunt ons bellen of mailen, en als dat nodig is een afspraak maken. Er zijn géén inloopspreekuren.

Samenstelling teams

Het Sociaal Wijkteam is vertegenwoordigd in elke wijk. Er zijn negen teams in Haarlem en één in Zandvoort. Elk team bestaat uit professionals vanuit verschillende organisaties:

Samenwerking met organisaties

Voor vragen over opvoeden of opgroeien, werkt het Sociaal Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland (Haarlem en Zandvoort), voor meer informatie: https://cjgkennemerland.nl
Telefoon: 088 – 995 84 84
E-mail: info@cjghaarlem.nl (voor Haarlem én Zandvoort).
Verder werken we samen een groot aantal organisaties in de buurt en de stad, zoals woningcorporaties, huisartsen en fysiotherapeuten, zorgorganisaties, zelforganisaties, ondernemers, kerken en moskeeën, scholen en meer.

Privacy

Het Sociaal Wijkteam wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij jou en je situatie goed kennen. Om de juiste ondersteuning te bieden, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met je gegevens om en houden wij ons aan de wettelijk regels. Meer info over privacy

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wil je je bij je vraag of probleem laten ondersteunen door een onafhankelijk persoon? Dat is mogelijk. Je kunt je laten bijstaan door iemand uit je eigen omgeving, maar er zijn ook verschillende organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Het Sociaal Wijkteam kan je daarbij adviseren. Cliëntondersteuning is gratis. Lees hier meer

Meldcode huiselijk geweld

Er is sprake van huiselijk geweld wanneer er in huiselijke kring lichamelijk, seksueel, psychisch en/of financieel geweld wordt gebruikt. Vaak blijft dit geweld verscholen achter de voordeur. De slachtoffers vinden het moeilijk om erover te praten uit schaamte, angst of om een andere reden. Maar praten is het begin van een oplossing, voor zowel daders als slachtoffers. Bij het Sociaal Wijkteam werken professionals die altijd openstaan voor een vertrouwelijk gesprek, zonder te oordelen of veroordelen. Zij helpen om op een veilige manier het geweld te laten stoppen. Als medewerkers van Sociaal Wijkteam signalen krijgen van huiselijk geweld, handelen zij volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld. Meer weten over de meldcode huiselijk geweld? Klik op deze link.

Algemene vragen

Als buurtbewoner kan je met vragen en ideeën terecht bij het Sociaal Wijkteam in jouw buurt. Heb je een algemene vraag voor het Sociaal Wijkteam? Mail dan naar: sociaalwijkteam@haarlem.nl